Markizy tarasowe z ramionami składanymi podlegają badaniom na dopuszczalne obciążenie wiatrem i są klasyfikowane według aktualnej normy PN-EN 1932:2013-09. Stąd też w klasyfikacji markiz i pergoli można spotkać w opisać liczbę, która opisuje odporność urządzenia na podmuchy wiatru. Co oznaczają poszczególne klasy wyjaśnimy poniżej.

0. klasa wiatrowa

Zerowa klasa wiatrowa opisuje odporność która nie jest wymagana lub zmierzona lub produkt, który nie spełnia wymagań dla 1. klasy wiatrowej.

1. klasa wiatrowa

Markiza może pozostać rozłożona dla wiatru o prędkości do czwartego stopnia.

2. klasa wiatrowa

Markiza może pozostać rozłożona dla wiatru o prędkości do piątego stopnia.

3. klasa wiatrowa

Markiza może pozostać rozłożona dla wiatru o prędkości do szóstego stopnia.

Kurz i papier podnoszą się. Gałęzie zaczynają się poruszać.

Małe drzewa kołyszą się.

Duże gałęzie w ruchu. Słychać świst wiatru nad głową. Kapelusze zrywane z głowy.

Markiza nie może być używana przy żadnych podmuchach wiatru.

Prędkość 20-27 km/h (5,5-7,4 m/s)

Prędkość 28-37 km/h (7,5-10,4 m/s)

Prędkość 38-34 km/h (10.5-13,4 m/s)

Klasa wiatrowa dla produktu jest opisana na oznaczeniu CE. Oznaczenie klasy wiatrowej zadeklarowane po montażu produktu może różnić się od opisanego na etykiecie CE produktu i podawane jest ostatecznie z uwzględnieniem specyfiki podłoża montażowego, zastosowanych materiałów i innych warunków mogących wpływać na bezpieczeństwo użytkowania produktu. Deklarowane przez producentów klasy wiatrowe mają najczęściej zastosowanie w przypadku bezpośredniego montażu do betonu B25. Grubość warstwy docieplenia, rzeczywista klasa betonu i elementy łączne mogą wpływać na obniżenie parametru klasy wiatrowej.

W treści wykorzystano materiały firmy Markilux.

co-oznacza-klasa-wiatrowa-pergole-i-markizy-tarasowe-lskie-i-krakw-mag